Våra tjänster

Bokföring

 • Löpande redovisning
 • Redovisning av moms & skatt
 • Fakturering
 • Projektredovisning
 • Kund- och leverantörsreskontra
 • Månadsrapportering

Bokslut

 • Årsbokslut och årsredovisningar
 • Avstämningar
 • Bokslutstransaktioner
 • Skatte/ inkomst deklarationer
 • ....
 • .....

Deklarationer

 • Årsdeklarationer
 • K10 för delägarna
 • Skatte/ inkomst deklarationer
 • Arbetsgivardeklarationer
 • Momsdeklarationer
 • .....

Löneadministration

 • Lönehantering
 • Lönesystem
 • Tidrapportering, traktamenten, utlägg
 • Pensionshantering
 • Arbetsrättslig rådgivning
 • Anställningskontrakt

Rådgivning

 • Omstruktureringar och ägarstrukturer
 • Budgetering
 • Prognosarbete
 • Ekonomisk rådgivning
 • Skattekonsultationer
 • Fusioner, delningar, emissioner
 • Råd vid köp och försäljning av företag
 • Strukturera och upprätta aktieägaravtal

Bolagsärenden

 • Bolagsbildningar & företagsform
 • Bolagslikvidation
 • ....
 • ....
 • ...
 • ....