• 08 - 549 008 00
 • info@careredovisning.se
 • Mån- Fre 9:00 - 18.00

Våra tjänster

Hos CARE Redovisning får du hjälp med alla aspekter i din ekonomi. Vi sätter dig i fokus och tillhandahåller allt från kompletta paket till enskilda uppdrag.  Tillsammans med dig skräddarsyr vi en lönsam och anpassad lösning.

 • Mindre administration för dig som kund
 • Personlig redovisningskonsult
 • Kvalitetsäkrad leverans
 • Digital och modern bokföring
 • Ingen uppsägningstid
 • Prisgaranti

Bokföring

 • Löpande redovisning
 • Redovisning av moms & skatt
 • Fakturering
 • Projektredovisning
 • Kund- och leverantörsreskontra
 • Månadsrapportering
 • Koncernredovisning

Bokslut

 • Årsbokslut och årsredovisningar
 • K2/K3
 • Avstämningar
 • Bokslutstransaktioner
 • Periodiseringar
 • Avskrivningar
 • Bokslutsdispositioner

Deklarationer

 • Årsdeklarationer
 • K10 för delägarna
 • Skatte/ inkomst deklarationer
 • Arbetsgivardeklarationer
 • Momsdeklarationer
 • Rapportering till skatteverket

Löneadministration

 • Lönehantering
 • Lönesystem
 • Tidrapportering, traktamenten, utlägg
 • Pensionshantering
 • Arbetsrättslig rådgivning
 • Anställningskontrakt
 • Avvikelser
 • Lagar

Rådgivning

 • Omstruktureringar och ägarstrukturer
 • Budget & likviditetsplanering
 • Prognosarbete
 • Ekonomisk rådgivning
 • Skattekonsultationer
 • Fusioner, delningar, emissioner
 • Råd vid köp och försäljning av företag
 • Strukturera och upprätta aktieägaravtal

Bolagsärenden

 • Bolagsbildningar & företagsform
 • Bolagslikvidation
 • Företagsvärderingar
 • Kreditupplysningar
 • Affärsplan
 • Ägarskifte

CARE Redovisning

Vi hjälper företag i alla storlekar, från enmansföretag till stora företag, i alla branscher med ekonomiska lösningar och låter era önskemål styra vilka tjänster vi kan erbjuda för just ert företag.

Kontor

Stockholm

Linköping

Kontakta Oss

Mail: info@careredovisning.se

Tel: 08-549 008 00

Våra tjänster

 • Bokföring
 • Bokslut
 • Deklarationer
 • Lön & Personal
 • Bolagsbildning
 • Rådgivning